هدف بارنیکی تولید "نات بار های" طبیعی، باکیفیت و سالم است. بدون استفاده از شکر، روغن، نمک، اسانس و مواد نگهدارنده و شیرین شده با عسلی که زیر ۷۰ درجه سانتی گراد فرآوری شده.