2-րդ Առավելություն

Գտնել Ապրանքը, ներկայացնել գնառաջարկ, լուծելու իրանական կողմի հետ միջազգային գործարք կնքելու և միջազգային դրամական փոխանցումներ կատարելու հետ կապված հարցեր։