1-ին Առավելություն

Ընտրել և մշակել համապատասխան ապրանքներ պոտենցիալ ներմուծման/արտահանման շուկաների համար ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ԻԻՀ-ում՝ ընտրելով շուկայավարման ամենաարդյունավետ ուղիները և բաշխման համակարգերը: