3-րդ Առավելություն

Մանրակրկտորեն պատրաստել, ձեռք բերել և ստուգել բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը՝ համոզվելու համար, որ ամեն ինչ համապատասխանում է կարգավորող մարմնի ստանդարտ կանոնակարգերին և ապահովելու ապրանքների անվտանգ և արդյունավետ փոխադրումը