درباره ما

WHO WE ARE

"خانه تجارت ایرانی " شرکت "ایمپ اکس ترید هاوز" ارمنستان. پلی مستحکم برای گذر از موانع پیدا و پنهان مبادلات تجاری با ارمنستان (یوروآسیا) در خدمت محصولات درجه یک ایرانی. اگر پیشنهادی دارید؟ اگر میخواهید عرضه کنید؟

LIST OF PRODUCTS IMPORTED

DISCOVER OUR BENEFITS OF COOPERATION

1 IRR

0.0097 AMD

1 USD

405.65 AMD

1 EUR

396.08 AMD

1 RUB

7.57 AMD

Reviews

WHAT THEY SAY